Zhetysu State University named after I.Zhansugurov